Biljartvereniging
De Voltreffer

Speellocatie:
Dagdeel & tijd:
BOKO Biljartzaal 2
Donderdagmiddag van 12.30 - 17.00 uur

Voorzitter:
Vacant
Adres:
 
Telefoonnummer:
E-mail adres:
   
Secretaris:
C. Meester
Adres: IJdoorn 148
  1503 HG Zaandam
Telefoonnummer:  
E-mail adres: comeester@hotmail.com
   
Penningmeester
J. Meester
Adres: Burg. Van der Stadtstraat 92
  1501 SJ Zaandam
Telefoonnummer:  
E-mail adres: meesterbutter@gmail.com