Biljartvereniging
Onderling Genoegen

Speellocatie:
Dagdeel & tijd:
BOKO Biljartzaal 1
Donderdagmiddag van 12.30 - 17.00 uur

Sinds de oprichting van onze Biljartvereniging Onderling genoegen op 30 oktober 1978 wordt op de donderdagmiddag bij Biljart- en Denksportcentrum Boko in de Kraakstraat 42 in Zaandam met veel enthousiasme gebiljart door, op dit moment , een zeventiental leden, vanaf 55 jaar.
Wekelijks wordt het biljartspel beoefend, om de week libre dan wel bandstoten. Voorop staat de sfeer in onze vereniging en sportiviteit, naast het sociale contact onderling.
Om een indicatie te geven, het spelnivo varieert van 20 tot 65 caramboles (libre) per wedstrijd, bandstoten een  percentage hiervan.
Het leuke is, dat ieder nivo van elkaar kan (en mag) winnen. Per slot van rekening gaat het om ons aller plezier.
We spelen met nieuwe biljartballen in de grote zaal van de Boko (4 tafels) op uitstekend onderhouden biljarttafels.
In oktober 2018 bestaat onze vereniging 40 jaar, dat wij niet ongemerkt voorbij laten gaan.
Nieuwe leden zijn van harte welkom; voor 2018 geldt, dat u geen contributie betaalt.
Deze bedraagt vanaf 1.1.2019  E 25,= per kwartaal ;hiervan wordt o.m. de zaalhuur en noodzakelijke kosten betaald en krijgen de leden leuke attenties met Kerst en Pasen.
Uiteraard strijden we om het clubkampioenschap, in twee trimesters tijdens  het biljartseizoen, dat tot circa mei van ieder jaar doorloopt. In de zomer vrij biljarten.
Mocht u interesse hebben om lid te worden , dan nodigen wij u uit om contact op  te nemen met  voorzitter Fred Blom (tel.nr. 06-10469326), of secretaris Bob Loeffen (tel.nr. 06-11347608), of penningmeester Frans Verheul (tel.nr. 06-57548606).